MENÜ

Csili King Viccei

Halhatol jobbnál jobbbakat

A pszichiáter várótermében két páciens álldogál. Kérdezi egyik a másiktól:

- Ön most érkezett, vagy már távozni készül?

- Kérem, ha én azt tudnám, akkor nem lennék itt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal?

- Az ott szemben.

- Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg ideküldtek!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pszichiáter meglátogatja a betegeit. Bemegy a szobába és látja, hogy az egyik ember hadonászik a levegőben, a másik pedig fejjel lefelé lóg a mennyezetről. Kérdezi a hadonászótól, hogy mit csinál.

- Nem látja, hogy épp egy deszkát próbálok kettéfűrészelni? - hangzik a válasz.

- És a barátja mit csinál ott fejjel lefelé lógva? - kérdi az orvos.

- Ja, ő lámpának képzeli magát - feleli a beteg.

- Nem szólna neki, hogy fejezze be, már egészen lila a feje! - jegyzi meg a doktor.

- Mit akar? Hogy sötétben fűrészeljek?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két bolond talál egy autókormányt. Megfogják, majd elmennek vele egy benzinkúthoz.

- 95-ös benzint kérünk, amennyi belefér - mondja egyikük.

- Na, maguknak sincs ki a négy kerekük - mormolja a benzinkutas.

- Látod? - mondja az egyik bolond - Alig kapod meg az autót, máris szerelni kell!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bolondokházában az egyik beteg a vízvezetéknél áll és egy botra kötött madzagot lógat be a kagylóba. Az ápoló tapintatosan kérdi tőle:

- Na, hány halat fogott eddig?

A bolond rámered:

- Maga őrült, a vízvezetékben!?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy autó beborul az árokba.

- Valami gond van? - kérdezi egy arra járó másik autós a sofőrt.

- Nem, csak fölborítottam a kocsit. Meg akartam győződni róla, hogy jól forognak-e a kerekek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicsekszik a bolond a társainak:

- És képzeljétek, kaptam a menyasszonyomtól az eljegyzésünkre egy szép gyűszűt.

- Talán gyűrűt!

- Nem, gyűszűt. És még bele is vésetett egy szép feliratot.

- Mit vésetett bele?

- "Az eszed tokja!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bolondok házában díszsorfalat állnak a betegek, mert magasrangú vendéget várnak. A vendég megérkezik, elvonul a díszsorfal előtt, mire kórusba felkiáltanak:

- ISTEN HOZTA MINISZTERELNÖK ÚR!

A vendég méltatlankodva kérdezi:

- Na de miért csak minden második ember köszöntött?

- Azért, mert csak minden második bolond, a többi ápoló.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy bolond taligát tologat a diliház kertjében, de fejjel lefelé. Arra megy az ápoló, és megkérdezi tőle:

- Mondja, miért így tolja a taligát?

- Tegnap rendesen toltam - feleli a bolond -, de akkor meg ez a sok hülye teleszórta kővel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két bolond a hetedik elmeleten lakik. Egy nap nekiállnak ablakot pucolni. Keresztbetesznek az ablakpárkányon egy deszkát, egyik ül belül, a másik kivül és mossák az ablakot.

Egyszer csak csengetnek. Az, amelyik belül ült, leszáll a deszkáról és kimegy megnézni, ki az. A lakásajtóban senki. Lemegy a ház elé, hát ott látja a másikat a járdán, kilapulva.

- Na, vazze, hát te csengettél?

Asztali nézet